• Sa Rectoria Vella
Inici >> Ajuntament >> Organigrama polític

Organigrama polític

Equip de govern:

Sr. Montserrat Rosselló Nicolau - BATLE (President, Partit per al Poble)

            Administració General
            Seguretat Ciutadana

Sr. Francisca Bauzá Garí - 1ra TINENT DE BATLE (Partit per al Poble)

              Cultura
              Serveis Socials

Sr. Jaime Català Rosselló - 2n TINENT DE BATLE (Partit per alPoble)

              Festes
              Urbanisme

Sra. Marta Oliver Amengual(Partit per al Poble)

               Educació
               Joventut

Sr. Ramiro Amurrio Fernández(Partit per al Poble)

               Sanitat
               Turisme

Sr. Gregorio Bauzá Sastre(Partit per al Poble)

                Esports
                Medi Ambient

 

Regidors:

Sr. Joan Nicolau Mateu(ARA!-apib)

Sra. Aina Sastre Bauzà(ARA!-apib)

Sr. Pau Palou Bauzà(ARA!-apib)

Sr. Sra. Apol·lònia Rosselló Barceló(ARA!-apib)

Sr. Serehïm Salord Comes (ARA!-apib)