• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Content >> Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.