• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Content >> Nova ordenança reguladora de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa (Juny 2019)

Nova ordenança reguladora de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa (Juny 2019)