• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Noticies >> Ens ajudes a fer unes festes de mil dimonis?

Ens ajudes a fer unes festes de mil dimonis?

PER LES FESTES, EL DIMONI SORTIRÀ, I TU, NO HI SORTIRÀS ??

Amb motiu de les Festes de la Beata d’enguany està previst posar el centre d’atenció en la figura del Dimoni de la Beata, un element tradicional imprescindible per entendre l’essència de les Festes i poder fer UNES FESTES DE MIL DIMONIS !!

Per això, s’ha organitzat una exposició fotogràfica sobre la presència del Dimoni a les festes de caràcter tradicional de Mallorca – com són les de la Beata de Vilafranca. Una secció d’aquesta  exposició, sota el títol “ LA MEVA FOTO AMB EL DIMONI” pretén mostrar FOTOGRAFIES que, un any o altre, la gent de Vilafranca es fa amb el DIMONI DE LA BEATA - una fotografia amb amics, la família, o bé tot sols; en resum, la “clàssica” foto que molts de vilafranquers i vilafranqueres ens hem fet alguna vegada amb el Dimoni de la Beata.

En aquest punt, també cal dir que aquestes fotografies poden ser un element que, vista la temàtica central de les Festes d’enguany, pot servir per formar part del disseny que s’emprarà en l’edició del programa oficial de les Festes de la Beata.

Per tot això necessitam la teva col-laboració i et demanam…

I TU, TENS UNA FOTO AMB EL DIMONI DE LA BEATA ? TOT SOL, AMB LA FAMÍLIA, AMB ELS AMICS PERQUÈ  FORMI PART DE L’EXPOSICIÓ O  SI N’ÉS EL CAS,  SERVEIXI PER FORMAT PART DE  L’EDICIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES D’ENGUANY?

Idò ara et demanam…

ENS LA POTS ENVIAR  ABANS DEL DIJOUS 29 DE JUNY?

Si la tens, pots enviar-la per mail a   lamevafotoambeldimoni@gmail.com

També pots dur-la presencialment en un pendrive o llapis digital perquè ens la puguem descarregar a l’Ajuntament (de 8 a 15 h, dimarts fins les 18 h) o a la Biblioteca Municipal (de 10 a 13 h i de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 13 h).

En qualsevol cas, HAS DE FER CONSTAR EL NOM DE LA PERSONA QUE L’ENVIA I/O QUE VA REALITZAR LA FOTOGRAFIA , LA DE LES PERSONES QUE HI APAREIXEN I L’ANY ( si és possible) EN QUE ESTÀ REALITZADA. 

 

ENTRE TOTS, FAREM UNES FESTES DE MIL DIMONIS !!

PER LES FESTES, EL DIMONI SORTIRÀ , …  I TU, “NO HI SORTIRÀS?”

GRÀCIES, GRÀCIES, Mil dimonis de GRÀCIES !!

 

 

AVÍS IMPORTANT : EN EL CAS QUE, DE LES PERSONES QUE SURTEN A LA FOTO, N’HI HAGI ALGUNA O ALGUNES QUE EN L’ACTUALITAT  SIGUI O SIGUIN MENOR/S D’EDAT

S’HA DE PRESENTAR SIGNAT EL CONSENTIMENT QUE TROBAREU A L’ALTRA CARA D’AQUEST FULL, UN PER CADA MENOR D’EDAT QUE APAREIXI A LA FOTOGRAFIA

( ESCANEJAT I ADJUNTAT AL MAIL O ENTREGANT-LO A L’AJUNTAMENT O A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL). 

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA ES COMPROMET A FER ÚS DE LES FOTOGRAFIES NOMÉS PER LES FINALITATS ESMENTADES I RESPONDRÀ A CRITERIS SELECTIUS TÈCNICS (QUALITAT FOTOGRÀFICA, EL FET QUE HI  HAGI PERSONES DIFERENTS, L’ESPAI DISPONIBLE PER EXPOSAR O PUBLICAR LA FOTOGRAFIA,  etc…) - I AL FET QUE ES COMPLEIXIN ELS REQUISITS EXPOSATS.