• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Tipus De Contracte >> Obres

Obres

Embelliment Plaça Tomeu Penya

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 60.469,59 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 5 mesos

Aprovació expedient: 10 de març de 2009

 

Tanatori municipal - Fons estatal d'inversió local

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 331.042,49 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 8 mesos

Eliminació barreres arquitectòniques ajuntament

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 15 (quinze) dies naturals comptats a partir de dia 3 de desmbre de 2009.

Pressupost licitació: 75.151,16 euros (IVA inclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació d'expedient: 3 de desembre de 2009

Termini d'execució: 3 mesos

Preu licitació: 59.589,67 euros (IVA inclòs)

 

Pla E/2010- Projecte de reforma ia dequació del camp municipal d'esports Es Moli Nou

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores fins dia 7 d'abril de 2010.

Pressupost licitació: 182.700, 69 euros (IVa inclòs)

Tramitació: procediment obert, contracte d'obres no subjecte a regulació harmonitzada. Reial decret -Llei 13/2009 Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local. Tramitació especial i urgent.

Procediment: urgent

Òrgan de contractació: ajuntamentd e Vilafranca

Data aprovació expedient: 9 de març de 2010

Termini d'execució: 8 mesos i 4 dies

Suscribirse a RSS - Obres