Inici >> Tipus De Contracte >> Obres

Obres

Reparació de la piscina municipal per subsanar pèrdues d'aigua

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “"REPARACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL PER SUBSANAR PÈRDUES D’AIGUA "
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 59abe36ace6057ab76fde994855fa1b98277f0e1
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2b58fd2cab9128f149d0f6461e547f34fded7758
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8ee758ff076297cb57a03107d02840bb62f65ca2
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a3f97cee4615b0122a7770fa2d8568ff20d6bac8
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ab82eca8e9e5f932bb08543b8d0e3ee0998480bd
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6c17da5289c29ea81bc78137b276d04bf923e4c3
Data de publicació: 03/març/2017
Segell de verificació:

Millora de l'eficiència energètica de l'instal·lació d'enllumenat del Camp de Fútbol Municipal

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE D’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL"
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 92669c18a0d36298d4ec828ff6d8aff8c1abe8b8
Data de publicació: 16/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ba0dea1e02369281d252388c9e7b9d86bfda7a2a
Data de publicació: 16/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1e0fe4ec7ee5e94cd4132e9ae9ee85979cd1df17
Data de publicació: 16/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0b94b181583f5ddffd2f858fe341d0bfa87ba007
Data de publicació: 27/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 22b3eb4b5853927a3a9062b0bc5b561f20307dbf
Data de publicació: 03/març/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d9e20c8618c317e7e2e8f0ce392c91b0438723ce
Data de publicació: 14/març/2017
Segell de verificació:

Millora de l'eficiència energètica de l'instal·lació d'enllumenat del Cementiri Municipal

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL"
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9cfcc3ec86f3371d6993d0ac535f20fa7ae2b30c
Data de publicació: 19/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ca7bc9af640edaa049fd78a85285e82d02b60613
Data de publicació: 19/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2a00c95275e8566ee6568945655f2490d80d9bd6
Data de publicació: 19/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62f64363fd48965314160497c7041bf3a500e567
Data de publicació: 27/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c7b901b56acbf9dbc269c5269ebdd1cc8b22e61
Data de publicació: 27/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 44fdf3c6a17ea910e5eb5e267ce9c50ef082b3ce
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:

Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”

A continuació trobareu tota la informació sobre l'anunci de licitació.

Termini: Vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Si el darrer dia és dissabte, el termini acabarà el primer dia hàbil següent. Termini de manteniment de les ofertes: tres mesos

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 26e8e89be65084af408c4fb217de7f5c2e1ee1dd
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 06f72eec944f7ab6bb371f6fb2ce21a76125d6d3
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 12314968dbb541bbd649b692496b019e1ec42abd
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dba2436f5f5e419248fdc829831c19e485c72a01
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 53acff7fc7017a559a726e3a183d8416e5645933
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c5757356a47c6a10b1a889f09d84c5b525015917
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c3c1e3b35a447370951f420ec506dbb7c6f17b3
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0943458be961f97065377880eab102f89a5b3000
Data de publicació: 06/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8ee26b30464df2bce45ea8ea7f5d9c710823888a
Data de publicació: 06/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 4e9d6bdc58f5fca1b764486339d91c46c2165c4a
Data de publicació: 14/febrer/2017
Segell de verificació:

Pàgines

PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES “PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

Aprovat per resolució de Batlia de dia 14 d’octubre de 2015

CONTRACTE D’OBRES
Procediment d’adjudicació: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Tramitació: ORDINÀRIA
Mesa de Contractació: NO
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO  

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: afcedb1cff5201666f88f80d9efda31fe70b1211
Data de publicació: 16/octubre/2015
Segell de verificació:

Reforma i adequació de l'escoleta municipal infantil cucarells de primer cicle

Data límit de presentació: les proposicions se presentaran a les oficines municipals fins dia 12 de novembre de 2008, a les 14 hores.

Pressupost licitació: 496.714,83 (IVA exclòs) € - Plurianual -

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 8 d'agost de 2008

 

 

 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: f53a5b1c1ddd385eb8574ca7e0d2cce7677e2cc9
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3bfeade21da5397eeb3615e5f1d5530639563000
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c620c6ba7cf55d5df26cba8be887d1c7cfa1702
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c620c6ba7cf55d5df26cba8be887d1c7cfa1702
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:

Reforma del Col·legi públic "Es Cremat"

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 26 (VINT-I-SIS) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 23 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 2.416.282,16 (IVA exclòs)

Tramitació: ordinària

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 14 mesos

Aprovació expedient: 10 de març 2009

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ffb0cd9ff0763f354a41db8236ed89bf2cdb3417
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5ab740fdc4f0889d3a925f198f4a5e3403fccb2e
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c3ffdc51182c162fdd06b2283632ce3c849c3c4d
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43bc21413a24a192603ab1a936087379c08cc61b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e66cdedb8ac85799fb55f9199cd99a290083a811
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 7160a2e7eb6faf34831c77134e5c6e4eee160a06
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9f5d16e7fa227a73c1486675111d7489cb2fec7d
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e11f695fed6958b6d4546a3ffc9ba324391b19b5
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:

Embelliment Plaça Tomeu Penya

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 60.469,59 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 5 mesos

Aprovació expedient: 10 de març de 2009

 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ae3e5afe9dbcf436f40d539ffea4c1cd0149b3a1
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c764ccd7279936479b210cef2f5871634ec9e1fa
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f7bb6154226bc16149a1b8a25a45fa8684670202
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9a8223ab320bd57f6775d284a354ce7dab9d2094
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 315fbd9638f02363a6ea8ba71d4eba86eddb877e
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8c151872510da62483165ffbe23d1edb18eb46de
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c65b000a7cac598d296bb8aa0e3c45ff2e674873
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e9874689a1d4668b942cdfa64321d90db9e69c40
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8733ff1dac8ab48f4c5272b03c7f1d4161da9832
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:

Tanatori municipal - Fons estatal d'inversió local

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 331.042,49 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 8 mesos

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a071fda83001a246d8a90dac76f6d3df0cef3731
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6651290c261c7072f8552c6119335b174322e397
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 21d25a93266ecc9f2258e2dd422ef10d974d464f
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d87d903efded4908b8c848e10b5e2fd3a37d5964
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2afcb0c2e2c554db1ce1b065b47b1d9d3b6a349b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: db9a64adf82a8d4fdb72ebb1e8b19bee61f87ae8
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cc9f435978c78ba3b236d4918497811f8e3c5ffa
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 42389659a911936a5d1033fba79c7b7386b12a9b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:

Eliminació barreres arquitectòniques ajuntament

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 15 (quinze) dies naturals comptats a partir de dia 3 de desmbre de 2009.

Pressupost licitació: 75.151,16 euros (IVA inclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació d'expedient: 3 de desembre de 2009

Termini d'execució: 3 mesos

Preu licitació: 59.589,67 euros (IVA inclòs)

 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: abca1b4e17e8597d0ecca87b97d961a19db66f14
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a9f59c4bbf4c81f10b7a2b11cf7f4ff6bb99479b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Subscriure a RSS - Obres