Inici >> Tipus De Contracte >> Obres

Obres

Eliminació barreres arquitectòniques ajuntament

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 15 (quinze) dies naturals comptats a partir de dia 3 de desmbre de 2009.

Pressupost licitació: 75.151,16 euros (IVA inclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació d'expedient: 3 de desembre de 2009

Termini d'execució: 3 mesos

Preu licitació: 59.589,67 euros (IVA inclòs)

 

Pla E/2010- Projecte de reforma ia dequació del camp municipal d'esports Es Moli Nou

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores fins dia 7 d'abril de 2010.

Pressupost licitació: 182.700, 69 euros (IVa inclòs)

Tramitació: procediment obert, contracte d'obres no subjecte a regulació harmonitzada. Reial decret -Llei 13/2009 Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local. Tramitació especial i urgent.

Procediment: urgent

Òrgan de contractació: ajuntamentd e Vilafranca

Data aprovació expedient: 9 de març de 2010

Termini d'execució: 8 mesos i 4 dies

Pla E/2010- Reforma i adequació Casal activitats per a joves

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, 15 DIES HÀBILS A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DE LA INVITACIÓ.

Pressupost licitació: 51.170,00 euros (IVA inclòs)

Preocediment: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de vilafranca

Data aprovació expedient: 3 de març de 2010

Termini d'execució: 3 mesos i 10 dies

Subscriure a RSS - Obres