Inici >> Tipus De Procediment >> Obert

Obert

Adequació d'espai lliure per a plaça

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/604511/licitacio-contractaci...

*10/04/2018 Publicat: Anunci formalització del contracte d'obres "espai lliure per a plaça"

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 553d06304788250110cd989fe72052143b680c51
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 959883f2a948452ecf03a942ed8b4a0cdc0d543d
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f0393f3e037c815b62c880872c0d8447ad750578
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 003ca87644da2e8bf4048bcce712747424c94394
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2d3952b44070dbf52454a23e9ba661495ef05439
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3f9409cd3e49e0e5cd2f1939744209f4367d0c87
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1b3788a34642488eb283c46faa73755fb921c8fb
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 00437c88702e91910cf5cf168bed92a3b518e2b9
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 88900eeeeda7bfb571e6c71db5255207133de2cd
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c31e11de97d2738b3570425f572c3486cd6729ce
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:

Pàgines

Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”

A continuació trobareu tota la informació sobre l'anunci de licitació.

Termini: Vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Si el darrer dia és dissabte, el termini acabarà el primer dia hàbil següent. Termini de manteniment de les ofertes: tres mesos

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 520cddf155111f9dfff601aef67bcdffa78072fe
Data de publicació: 14/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 30e4022cd66b081289a665babe1844b1e6e9ab8c
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 23f77b7a5f78edb703a112071542edc9be325a3d
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:

Pàgines

Licitació per dur a terme l'escola d'estiu 2016

Licitació per dur a terme l'escola d'estiu de Vilafranca de Bonany durant els mesos de juliol i agost de 2016.

Empresa adjudicadora: Ajuntament de Vilafranca de Bonany

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES I ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANT PROCEDIMENT OBERT, DE L'ESCOLA D'ESTIU O ACITIVATS ESPORTIVES DE VILAFRANCA DE BONANY DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2016

CONTRACTE DE SERVEIS

Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Forma: Concurs

Reforma i adequació de l'escoleta municipal infantil cucarells de primer cicle

Data límit de presentació: les proposicions se presentaran a les oficines municipals fins dia 12 de novembre de 2008, a les 14 hores.

Pressupost licitació: 496.714,83 (IVA exclòs) € - Plurianual -

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 8 d'agost de 2008

 

 

 

Reforma del Col·legi públic "Es Cremat"

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 26 (VINT-I-SIS) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 23 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 2.416.282,16 (IVA exclòs)

Tramitació: ordinària

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 14 mesos

Aprovació expedient: 10 de març 2009

Embelliment Plaça Tomeu Penya

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 60.469,59 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 5 mesos

Aprovació expedient: 10 de març de 2009

 

Tanatori municipal - Fons estatal d'inversió local

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 331.042,49 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 8 mesos

Pla E/2010- Projecte de reforma ia dequació del camp municipal d'esports Es Moli Nou

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores fins dia 7 d'abril de 2010.

Pressupost licitació: 182.700, 69 euros (IVa inclòs)

Tramitació: procediment obert, contracte d'obres no subjecte a regulació harmonitzada. Reial decret -Llei 13/2009 Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local. Tramitació especial i urgent.

Procediment: urgent

Òrgan de contractació: ajuntamentd e Vilafranca

Data aprovació expedient: 9 de març de 2010

Termini d'execució: 8 mesos i 4 dies

Subscriure a RSS - Obert