Actes subjectes a llicència urbanística segons la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

Descripció

Document necessari per sol·licitar la llicència d’obres majors.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any.

Documentació necessària a aportar

Nomenament de Mestre d’obres/Empresa constructora i Alta d’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), esbós explicatiu de l’obra a realitzar, pressupost detallat, dues fotocòpies actuals de l’objecte de la llicència. Darrer rebut de l'IBI. Còpia del projecte. Assumpció de la direcció d'obra i de l'arquitecte. Permís per utilitzar la via pública en cas de que es necessiti.

Temps de tramitació

Una setmana

Preu

Es paga un impost del 2,40% sobre el pressupost i una taxa del 0,1% sobre el

pressupost amb un mínim de 10 € i un màxim de 60 €.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.
Telemàtica a través de la Seu Electrònica