Administració

         

Totes les gestions administratives locals es recullen a les oficines municipals situades a l'Ajuntament. Des d'aquí, es poden realitzar tràmits i consultes diverses com pagament de tributs, instàncies, llicències, sol·licituds, inscripcions, etc.

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
Plaça Major, 1
Telèfon: 971 83 21 07
07250 Vilafranca de Bonany
CIF: P 0706500F
Correu electrònic de l'Ajuntament


FITA 2020 SLU
Telèfon: 971 83 21 07. Ext. 3
07250 Vilafranca de Bonany
CIF: B 57368151
Correu electrònic de FITA 2020