Casal de Cultura s'Escorxador

El Casal de Cultura s’Escorxador de Vilafranca es troba situada a l'edifici que abans acollia les dependències de l'escorxador municipal, després d'una intensa reforma duita a terme l'any 1998. Aquesta reforma va consistir en l'habilitació d'aquest espai en un CASAL DE CULTURA, que comprèn tota una sèrie d'aules i dependències pels diferents cursos de formació de l'Escola d'Adults de la Mancomunitat del Pla, algunes activitats de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Vilafranca, una gran sala per multifuncional  altres dependències que, en un principi, també varen acollir, en la part superior, la Biblioteca Municipal, que fa tres anys va ser traslladada al Centre de Cultura de Sa Rectoria Vella.

El Casal de Cultura de S’Escorxador disposa de diferents dependències i sales destinades a acollir ACTIVITATS CULTURALS, a USOS FORMATIUS i INFORMATIUS i A PROCESSOS PARTICIPATIUS que faciliten les dinàmiques autònomes de les entitats, donant cobertura a les activitats que, per diferents raons no es poden realitzar a altres centres o espais municipals.   
També actua com a centre vertebrador d’activitats realitzades pel servei d’Educació de Persones Adultes, per entitats que desenvolupen accions dins l’àmbit de la cultura – com a l’Obra Cultural Balear - i per altres associacions que promouen i organitzen activitats dins l’àmbit del lleure i de l’oci, sempre amb un caràcter i rerefons cultural – ball de bot, recerca històrica, arxiu de premsa local. També hi acull alguns activitats que organitzades i promogudes pel servei municipal de Cultura no troben encaix dins altres espais. 

 

UBICACIÓ

El casal de Cultura S'Escorxador es troba situada al Carrer Escorxador, nº2 de Vilafranca.

 

PERSONAL MUNICIPAL RESPONSABLE :

Tècnic de Cultura – regulació i distribució de l’ús dels espais.

CONTACTE

Telèfon : 971 83 21 07

MAIL : infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net