Col·laboració família-escola

La relació família-escola enriqueix a ambdues parts i genera comprensió mútua.
La coordinació pares/mares-mestres és essencial si entenem que l'educació que els infants reben a l'escola complementa la que reben a casa.
Durem a terme la col·laboració:
Escoltant-nos, informant-nos del dia a dia dels vostres fills/filles i del seu procés educatiu.
A l'escoleta hi ha un plafó d'anuncis en el qual es pot informar del que pugui ser d'interès.
Els pares i mares podeu anar visitant l'aula del vostre fill/a per tal d'anar revisant el tauló d'anuncis, especialment adreçat a vosaltres. L'educadora també us informarà de tot allò que vulgueu saber o tengueu algun dubte.
Amb festes (Nadal, disfresses,...).
Amb reunions.
Participant i donant suport a les iniciatives que vagin sorgint.