Comunicació prèvia d'obres i/o instal·lacions segons la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

Descripció

Document necessari per sol·licitar la llicència d’obres menors.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any.

Documentació necessària a aportar

Plànol de situació, Nomenament del constructor, Justificant de pagament de tributs, Justificant de direcció facultativa tècnica (si es necessari), Autoritzacions prèvies en cas de què es necessitin. Permís per utilitzar la via pública en cas de què es necessiti.

Temps de tramitació

Una setmana

Preu

Es paga un impost del 2,40% sobre el pressupost i una taxa del 0,1% sobre el pressupost amb un mínim de 10 € i un màxim de 60 €.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.
Telemàtica a través de la Seu Electrònica