Aprovació inicial modificació ordenança Impost Increment de valor de terrenys


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/altres/aprovacio-inicial-modificacio-ordenanca-impost-increment-de-valor-de