Notícies

15-Gener-2021
SANT ANTONI 2021
LA FESTA, ENGUANY, A LA PER
07-Gener-2021
Dies festius autonòmics i locals 2021

Al Ple de dia 30 de juny de 2020, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa i una vegada rebuts els dies festi

30-Desembre-2020
CARTA DELS REIS D'ORIENT ALS NINS, NINES I FAMÍLIES DE VILAFRANCA
CARTA DELS REIS D'ORIENT ALS NINS, NINES I FAMÍLIES DE VILAFRANCA.
Llegiu-vos bé la carta per