CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA dia 8 de juny

04-Juny-2021

Convocatòria de Sessió Plenària ordinària pel proper dia 8 de juny de 2021 a les 20.30 h en 1ª convocatòria o a les 20.45 h en segona.

Ordre del dia:

1)Aprovació acta sessió anterior
2)Modificació estatuts de la Mancomunitat del Pla.
3)Decrets de batlia.
4)Precs i preguntes.