Convocatòria sessió plenària ordinària dia 16 de març

12-Març-2021

Convocatòria de sessió plenària ordinària pel proper dia 26 de març de 2021 a les 20.15h en primera convocatòria o a les 20.30h en segona.

Ordre del dia:

1. Toma de presa regidora Dª. Margalida Oliver Bauzà
2. Aprovació Acta sessió anterior
3. Pressupost 2021
4. Liquidació pressupost 2020
5. Decrets de batlia
6. Precs i preguntes