Periode voluntari de pagament de tributs

13-Octubre-2020

De l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2020

PERIODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS:

       - Impost sobre béns immobles
       - Impost sobre activitats econòmiques
       - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
       - Taxes municipals (recollida de fems i residus sòlids urbans, guals, ...)

RECORDAU! No es remeten avisos de pagament en paper.

ELS DIES 22 i 23 D'OCTUBRE DE 2020 VOS ATENDRÀ EL PERSONAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE MANERA PRESENCIAL A L'AJUNTAMENT I PODREU:

    consultar, imprimir i/o domiciliar els rebuts.

Imprescindible cita prèvia i DNI/NIF