Primera sessió constituent del servei associat de policia local entre els municipis de Porreres, Montuïri i Vilafranca

12-Maig-2015

El dimarts 2 de desembre es va dur a terme, a la sala de plenaris de l'Ajuntament de Vilafranca, la primera sessió constituent del Servei Associat de Polica Local entre els municipis de Porreres, Montuïri i Vilafranca.

En aquesta sessió es va constituir l'òrgan de gestió del Servei, específicament de la comissió mixta, i el nomenament dels seus membres, amb els càrrecs de presidenta, vicepresidents, vocalies i secretari. En aquest punt es va acordar que la presidència tengui caràcter rotatiu d'una durada d'un any natural. En aquest cas, es va aprovar que, d'inici, la batlessa de Porreres, la Sra Francisca Móra, n'assumirà la presidència per ser la representant del municipi amb més població, i que, en el 2016 i 2017, la presidència serà pels representants municipals de Vilafranca i Montuïri respectivament.

També es va constituir l'òrgan de gestió del Servei pel que fa a la coordinació tècnica policial amb nomenament dels seus membres, format per un coordinacor tècnic policial, que recaurà en el cap de la Policia Local de Vilafranca, el Sr. Llorenç Bosch, per ser l'agent amb més rang de tots els dels cossos policials dels tres municipis. També hi haurà un primer i segon suplent coordinador tècnic policial.

En la mateixa sessió es va aprovar el funcionament intern del Servei que tendrà, entre altres finalitats, poder dur a terme accions conjuntes de prevenció i actuació que reverteixen en la millora de la seguretat ciutadana i la seguretat vial, la planificació i elaboració de plans conjunts davant esdevinements o circumstàncies especials - emergències, esdeveniments puntuals - , intentant donar cobertura policial durant les 24 hores del dia i durant tots els dies de l'any en els tres municipis