Pagament fraccionat de tributs

Descripció

Sol·licitud de pagament de tributs de manera fraccionada.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Abans del 10 de febrer.

Documentació necessària a aportar

Fotocòpia del DNI i una còpia del darrer rebut.

Temps de tramitació

El mateix dia.

Preu

Gratuït.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.
Telemàtica a través de la Seu Electrònica