Sa Rectoria Vella (Espai Musical)

L’espai de SA RECTORIA VELLA de Vilafranca es troba situada a l'edifici que abans acollia les dependències de Sa Rectoria i que, després d'una intensa reforma duita a terme l'any 2008 va  habilitar-se com a espai musical i multifuncional per a l’assaig de grups locals i per instal-lar-hi,  anys després, l’escola de música. En aquest espai, especialment, s’hi duen a terme actuacions musicals dins el marc de diferents programes de dinamització que cerquen donar resposta a la demanda d’una programació musical estable, especialment aprofitant un espai obert que ofereix el pati per a la celebració de concerts de petit format.

Aquest pati és un espai per a la celebració de concerts de l’ESCOLA DE MÚSICA DE VILAFRANCA, i per altres concerts que es duen a terme dins cicles diferents.

L’espai musical de SA RECTORIA VELLA disposa de dues sales destinades a la formació musical i un pati que funciona com a espai musical per dur-hi a terme concerts.

Aquest edifici va ser la casa del vicari i posteriorment, del rector, construït en el segle XVII devora l’Església, en un terreny cedit per la senyoria de Sant Martí. Va acollir, durant molts d’anys, el Club Jovent Unit, classes de catequesi, a més d’altres activitats, en principi lligades a l’activitat de la parròquia. Amb la cessió a l’Ajuntament fa uns anys, es començaren les obres de reforma i habilitació de l’edifici, amb una nova redistribució i amb la incorporació de nous elements per aconseguir fer-la un espai més diàfan i funcional,  però que, en general, no han alterat la seva fesomia exterior. 

D’aquesta nova distribució, en destaca l’entrada per una pati pel carrer de Sant Martí, en lloc de l’entrada original que havia estat pel carrer de l’Església, a més dels accessos a la planta superior, que també han canviat.  

El pati, en aquest sentit, s'erigeix com a ESPAI MUSICAL en especial per concerts, cicles musicals, concerts i assajos en obert per grups musicals locals i pels concerts de l'escola de música.

 

UBICACIÓ

L’espai musical de SA RECTORIA VELLA es troba situada al Carrer Sant Martí, 25a de Vilafranca.
FINALITATS de l’espai : activitats musicals de l’escola de Musica i celebració de concerts de petit format dins el marc de cicles o programes de festes.  

 

Ubicació,  i contacte :

Sa Rectoria Vella es troba en el carrer de Sant Martí, 25 A.

Aquí podeu consultar els horaris de les activitats.

 

HORARIS ESCOLA DE MÚSICA

 

HORARIS D'ESPAI MUSICAL.

 

PROGRAMACIÓ D'ESPAI MUSICAL.

  

Per qualsevol qüestió relacionada amb l’ús de la Rectoria Vella, podeu contactar a través de telèfon o correu electrònic.

Telèfon : 676 058 983

MAIL : infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net  

AGENDA D'ACTIVITATS.

Consultau-ne a l'agenda general del web, a la pàgina d'inici