Tipus d'activitats

ACTIVITATS PERMANENTS

ACTIVITATS CULTURALS
- Tallers d’àmbit cultural.
- Conferències.

- Presentacions de llibres.
- Col-loquis i/o xerrades.
- Cursos formatius i/o didàctics.
- Altres activitats.

ALTRES ACTIVITATS PERMANENTS
- Algunes activitats concretes de lEscola Municipal de Música i Dansa.
- Algunes activitats l'Escola d'adults (Mancomunitat del Pla)
- Algunes activitats d’entitats – Coral Vilacanta, Coral Infantil, etc..
- Activitats de gestió cultural de SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL .

ACTIVITATS CULTURALS PUNTUALS.

Cursos de formació
- Reunions.
- Assamblees.
- Col-loquis i/o xerrades informatives.
- Exposicions.
- Tallers.
- Assajos per a actes puntuals.
- Trobades i/o demostracions.
- Xerrades expositives.
- Diades / Jornades temàtiques.