Urbanisme

Dins el departament d'urbanisme, l'Ajuntament ofereix un servei d'informes urbanístics i la tramitació de les llicències d'obra. Teniu servei d'assesorament gratuït a l'Ajuntament de Vilafranca un dijous si i un no al matí de 9:00h a 14:00h, és imprescindible demanar cita prèvia a les oficines municipals o al telèfon 971 83 21 07.

Per a la realització d'obres majors o menors és necessari sol·licitar un permís d'obres a l'Ajuntament d'aquí on es localitza el solar o immoble pertinent. Es considera una obra major quant es toca l'estructura de l'edifici o es fa una construcció nova, i es considera una obra menor totes les altres obres que es puguin realitzar.

Adreça: Plaça Major, 1
Telèfon: 971 83 21 07
07250 Vilafranca de Bonany

Correu electrònic

 

Més informació sobre URBANISME