Administració

Totes les gestions administratives locals es recullen a les oficines municipals situades a l’Ajuntament. Des d’aquí, es poden realitzar tràmits i consultes diverses com pagament de tributs, instàncies, llicències, sol·licituds, inscripcions, etc.

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
Plaça Major, 1
Telèfon: 971 83 21 07
07250 Vilafranca de Bonany
CIF: P 0706500F

Correu electrònic de l’Ajuntament

Promoció econòmica

L’Ajuntament de Vilafranca ofereix un servei de promoció econòmica on trobareu orientació laboral per a persones desempleades, borsa de feina per a persones en atur o en situació de millora de feina, programes de formació i desenvolupament local.


Ajuntament de Vilafranca

Plaça Major, 1
Telèfon: 971 83 21 07
07250 Vilafranca de Bonany

Correu electrònic
 


Mancomunitat del Pla

C/ l’Hospital, 28
Telèfon: 971 83 04 41
07520 Petra

Més informació sobre la Mancomunitat


SOIB – Servei d’Ocupació de les Illes Balears

C/ Jaume II, 26
Telèfon: 971 55 49 01
07500 Manacor

Sol·licitar cita prèvia al SOIB