En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 d’aquesta Llei, AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY informa de les següents dades:

RAÓ SOCIAL: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

NIF: P0706500F

ADREÇA POSTAL: PLAÇA MAJOR, 1 07250, VILAFRANCA DE BONANY (ILLES BALEARS)

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@ajvilafrancadebonany.net

TELÈFON: 971 83 21 07

OBJECTE PRINCIPAL: informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús del lloc web de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY subscriu la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis proporcionats per l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY per l’accés a alguns continguts o serveis oferts pel lloc web.

▪ L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitza la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs web aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mal als usuaris del lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel lloc web. En conseqüència, l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY no es fa responsable, en cap cas, dels mals eventuals que pugui sofrir l’usuari per la navegació d’Internet.

MODIFICACIONS

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant amb el que refereix als continguts del lloc web, com a les condicions de l’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Dites modificacions es podran fer a través del lloc web per qualsevol de les maneres admeses en dret i seran d’obligant compliment durant el temps en que es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY per ell mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Seran, per consegüent, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicada tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmaguetzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusivament, per ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY i l’usuari.

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza com a CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per ferr la connexió de manera segura i s’estableix emprant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY té el seu domicili a les ILLES BALEARS, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en els que intervingui com a part d’un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, s’entendran celebrats en el lloc que estigui establert el prestador de serveis.

DARRERA ACTUALITZACIÓ: 12 de gener de 2023