Tràmits i Serveis Municipals

En aquest apartat, trobareu tota la informació sobre els tràmits i serveis municipals per importants sense haver de desplaçar-se a les oficines de l’Ajuntament. Trobareu un seguit de documents que us podreu descarregar per emplenar, consultar els destinataris, conèixer els requisits de cada procediment i saber quina és la documentació necessària per a cada gestió.

La Llei 11/2007 reconeix als ciutadans el dret d’accés als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics. Progressivament la realització de gestions i tràmits administratius es podrà realitzar de forma telemàtica amb la màxima seguretat.

Per obtenir un certificat de viatge a través de la Seu Electrònica  heu d’accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat Serveis Electrònics i fer clic a Padró d’Habitants.

Us haureu d’identificar amb el certificat digital, DNI electrònic o la cl@ve.

Seguiu les passes i seleccioneu el tipus de certificat que necessiteu (Volant d’empadronament, Certificat d’empadronament o Certificat de viatge) en uns vint minuts rebreu el certificat al correu electrònic indicat.

En cas de necessitar un Certificat de convivència o algun Certificat d’algun membre de la unitat familiar menor d’edat heu d’accedir a través del Catàleg de Tràmits, Població i Territori i Sol·licitar un Certificat o un Volant d’empadronament.

Els vilafranquers i vilafranqueres poden comunicar-se per escrit a l’Ajuntament emplenant aquest imprès sempre que no hi hagi un document d’instància específic.

Qui ho pot sol·licitar

Tota la gent del poble.

Quan es pot sol·licitar

No hi ha cap data específica per presentar aquest document.

Documentació necessària a aportar

La necessària per la sol·licitud que es presenta.

Temps de tramitació

Depèn del tipus de tramitació.

Preu

La presentació d’aquesta instancia és gratuïta. Si el motiu de la instància està sotmès al pagament d’una taxa, aquest pagament s’haurà de fer en el moment de la presentació del document.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals
Telemàtica a travès de la Seu Electrònica

Arxius adjunts

Sol·licitud de pagament de tributs de manera fraccionada.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Abans del 10 de febrer.

Documentació necessària a aportar

Fotocòpia del DNI i una còpia del darrer rebut.

Temps de tramitació

El mateix dia.

Preu

Gratuït.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.
Telemàtica a través de la Seu Electrònica

Arxius adjunts

Document necessari per sol·licitar la llicència d’obres majors.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any.

Documentació necessària a aportar

Nomenament de Mestre d’obres/Empresa constructora i Alta d’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), esbós explicatiu de l’obra a realitzar, pressupost detallat, dues fotocòpies actuals de l’objecte de la llicència. Darrer rebut de l’IBI. Còpia del projecte. Assumpció de la direcció d’obra i de l’arquitecte. Permís per utilitzar la via pública en cas de que es necessiti.

Temps de tramitació

Una setmana

Preu

Es paga un impost del 2,40% sobre el pressupost i una taxa del 0,1% sobre el

pressupost amb un mínim de 10 € i un màxim de 60 €.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.
Telemàtica a través de la Seu Electrònica

Document necessari per sol·licitar la llicència d’obres menors.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any.

Documentació necessària a aportar

Plànol de situació, Nomenament del constructor, Justificant de pagament de tributs, Justificant de direcció facultativa tècnica (si es necessari), Autoritzacions prèvies en cas de què es necessitin. Permís per utilitzar la via pública en cas de què es necessiti.

Temps de tramitació

Una setmana

Preu

Es paga un impost del 2,40% sobre el pressupost i una taxa del 0,1% sobre el pressupost amb un mínim de 10 € i un màxim de 60 €.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.
Telemàtica a través de la Seu Electrònica

Sol·licitud per donar per acabades unes obres majors.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Un cop finalitzada l’obra major i es tengui el final d’obra del projecte.

Documentació necessària a aportar

 • Sol·licitud de final d’obra.
 • Document final d’obra del director de l’obra.
 • Fitxa de manteniment.
 • Fotografia de la part de davant de l’obra i la part de darrera.
 • Plànol o projecte d’obra.

Temps de tramitació

Una setmana.

Preu

Pagament d’una taxa municipal.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.

Permís de càrrega i descàrrega per a locals comercials.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que disposi d’un local comercial.

Quan es pot sol·licitar

Tot l’any.

Documentació necessària a aportar

Instància genèrica emplenada.

Temps de tramitació

Al mateix moment.

Preu

Sol·licitud gratuïta.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.

Arxius adjunts

Registre per als animals potencialment perillosos.

Qui ho pot sol·licitar

Els propietaris d’animals potencialment perillosos.

Quan es pot sol·licitar

En el moment en que es tengui un animal potencialment perillós.

Documentació necessària a aportar

 • Fotocòpia del DNI acreditant que és major d’edat.
 • Document que acrediti que no ha estat condemnat per delites d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Certificat d’aptitud psicològica per la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 euros.
 • Certificat de no haver estat sancionat per obtenir la llicència municipal per la tinença d’animals potencialment perillosos

Temps de tramitació

Es tramita al mateix moment de l’entrega de la documentació.

Preu

15 € per l’expedició de la llicència d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 50/1999, de 23 de desembre.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.

Arxius adjunts

Sol·licitud de llicència de gual permanent.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar

Tot l’any.

Documentació necessària a aportar

Instància genèrica emplenada.

Temps de tramitació

Al mateix moment.

Preu

Sol·licitud gratuïta.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.

Aquest model està destinat perquè els vilafranquers i vilafranqueres puguin sol·licitar materials de propietat municipal i tall de carrer.

Qui ho pot sol·licitar

Tota la gent del poble.

Quan es pot sol·licitar

No hi ha cap data específica per presentar aquest document.

Documentació necessària a aportar

No cal documentació necessària. Però s’haurà d’abonar una fiança que es retornarà a la devolució del material.

Temps de tramitació

No hi ha cap temps específic. Dependrà de la disponibilitat del material

Preu

Es requerirà l’abonament d’una fiança que es retornarà una vegada es torni el material.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals

Els residents de Vilafranca poden emplenar aquesta sol·licitud per sol·licitar una targeta d’accés al Punt Verd Municipal

Qui ho pot sol·licitar

Titular del rebut de l’impost de fems dels inmobles. Una per inmoble.

Quan es pot sol·licitar

No hi ha cap data específica per presentar aquest document.

Documentació necessària a aportar

La necessària per la sol·licitud que es presenta.

Temps de tramitació

Un o dos dies.

Preu

La primera targeta és gratuïta i els duplicats tenen un cost de 5€ cada una.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals

Arxius adjunts

Taxa per utilització de dependències municipals per matrimonis civils

Qui ho pot sol·licitar

Són subjectes passius les persones físiques al favor de les quals s’atorguen les llicències o autoritzacions que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el Saló d’Actes de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany a fi de realitzar celebracions matrimonials.La responsabilitat del pagament de la taxa és solidària, quedant ambdós cònjuges obligats solidàriament al pagament de la taxa.

Quan es pot sol·licitar

No hi ha cap data específica per presentar aquest document.

Documentació necessària a aportar

La necessària per la sol·licitud que es presenta.

Temps de tramitació

Una setmana.

Preu

La quantia de la taxa d’utilització per dia del Saló de Plens de l ́Ajuntament per celebració de matrimoni civill és de 100 euros.

Queden exempts del pagament la taxa. Quan almenys un dels contraents estigui empadronat a Vilafranca de Bonany.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals
Telemàtica a travès de la Seu Electrònica

Accés amb targeta de dilluns a divendres de 15.00h a 20.00h, dissabte de 7.00h a 15.00h, diumenge i festius TANCAT

A les oficines municipals es pot adquirir i renovar la targeta intermodal per la utilització del bus i el tren. Podeu renovar la targeta intermodal del Consorci de transports gratuïtament, sol·licitar-la per primera vegada per un cost gratuït o fer-ne un duplicat per 8€. En tots els cassos es necessari una fotocòpia del DNI i una fotografia de carnet actual.

Formulari de sol·licitud de targeta intermodal

Podeu consultar els horaris del transport públic aquí. O a través del telèfon: 971 17 77 77

Mercats:
Els dimecres matí hi ha mercat a la Plaça Major de 9:00h a 13:00h

Fires i festes:
1 de gener. Dia de cap d’any
5 de gener, Cavalcada de Reis. Desfilada de carrosses amb els Reis d’Orient, els patges i un betlem vivent.
16 de gener, Revetlla de Sant Antoni. Foguerons a diferents indrets del poble organitzats per particulars i associacions, destacant el de la plaça Major.
17 de gener, Sant Antoni. Beneïdes de bestiar i carrosses.
Sa Rua. Balls de disfresses i passacarrers amb fi de festa a la plaça Major.
1 de març, dia de les Illes Balears. Celebració de l’aniversari de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Festes de Pasqua. Interpretació del Davallament al parc Josep Maria Llompart el divendres Sant. Processó de dijous i divendres Sant. Processó de l’Encontre el dia de Pasqua. Pujada a Bonany. El primer dimarts després de Pasqua la gent del poble puja al puig de Bonany.
Darrer diumenge d’abril, Mercat del Llibre. Durant tota la setmana s’organitzen diversos actes al voltant del llibre i dels escriptors.
1 de maig. Festa del treball.
Festes de La Beata, darrera setmana de juliol. Després del pregó de festes llegit per alguna persona destacada del poble, es celebren gran diversitat d’actes com ara ballades populars, jocs infantils, jocs populars, cinema a la fresca, teatre, tornejos esportius, concerts de música clàssica, passacarrers amb el dimoni, els caparrots i la banda de música, concert de rock, berbena i fi de festa amb castell de focs.
Primer cap de setmana de setembre. FESTA I FIRA DEL MELÓ. Concurs del meló més gros i concurs del meló de qualitat. Subhasta de porc negre mallorquí. Mostra d’animals i d’altres. Firo nocturn amb mostra d’artesania i productes locals. Activitats culturals, lúdiques, etc…
12 d’octubre. Mare de Déu del Pilar. Dia de la Hispanitat.
Fira de Teatre Infantil i Juvenil. Tercer cap de setmana d’octubre. Espectacles varis d’animació infantil de carrer i dins espais escènics tancats. Espectacles dirigits a programadors i públic infantil i juvenil. Obres de teatre, conferències, espectacles musicals, …
1 de novembre. Tots sants.
4 de desembre. Santa Bárbara. Missa en honor a la patrona. Tradicional bunyolada regada amb moscatell. Jornada festiva precedida i seguida d’un extens programa d’activitats i actes lúdics, culturals (exposicions, conferències, representacions teatrals, xerrades, projeccions de documentals, etc…), esportius i varis.
6 de desembre. Dia de la Constitució.
8 de desembre. Dia de la Immaculada Concepció.
25 de desembre. Dia de Nadal. La nit anterior, missa de matines amb el Cant de la Sibil-la.
31 de desembre. Nit de cap d’any. Comiat de l’any vell i rebuda del nou any a les escales de l’Església Parroquial.

Aquí podeu consultar totes les ordenances i reglaments vigents a Vilafranca de Bonany

Ordenances i Reglaments

1. ORDENANCES FISCALS

A) GENERALS
1. Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament de determinats tributs municipals

B) IMPOSTS
1. Sobre béns immobles
2. Sobre activitats econòmiques
3. Sobre vehicles de tracció mecànica
4. Sobre construccions, instal·lacions i obres
5. Sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

C) TAXES

1. Ordenances fiscals que regulen les taxes per a prestació de serveis o activitats municipals.
1.1. Per expedició de documents administratius
1.2. Per retirada de vehicles de la via pública
1.3. Per a l’atorgament de llicències urbanístiques
1.4. Per la recollida de residus sòlids
1.5. Per serveis relatius al tractament de residus sòlids
1.6. Per serveis municipals relatius a activitats, establiments i instal·lacions
1.7. Pel servei de clavegueram

2.- Ordenances fiscals que regulen la utilització o aprofitament privatiu del domini públic municipal.
2.1. Taxa per l’autorització de guals
2.2. Taxa per l’ocupació de la via pública per taules i cadires amb finalitat lucrativa
2.3. Taxa per ocupació de la via pública per llocs de venda, tómboles, aparells automàtics, cotxets, espectacles i semblants
2.4. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, contenidors afectes a obres i útils de construcció, per tall de carrer per càrrega i descàrrega a obres i negocis i per part de particulars amb finalitat no lucrativa
2.5. Taxa per l’ocupació del sòl, subsòl i el vol de la via pública
2.6. Taxa per ocupació de la via pública per altres contenidors
2.7. Taxa per concessions de drets funeraris

REGLAMENTS I ORDENANCES NO FISCALS

A) GENERALS

 1. Reglament prestació serveis funeraris
 2. Reglament general de policia i convivència ciutadana
 3. Ordenança de venda ambulant
 4. Ordenança sobre l’ús de la xarxa de clavegueram
 5. Ordenança sobre publicitat dinàmica
 6. Ordenança de residus urbans
 7. Ordenança reguladora de la gestió de residus de la construcció i demolició
 8. Ordenança municipal d’execució telemàtica de procediments administratius i de regulació del registre electrònic de la corporació

B) PREUS PÚBLICS

1. Prestació de serveis i realització d’activitats d’Escoleta Municipal de 0 a 3 anys
2. Prestació de serveis i realització d’activitats d’Escola Municipal de Música
3. Prestació de Serveis de l’escola d’estiu Municipal
4. Ús d’Internet
5. Expedició de fotocòpies i ús del fax
6. Lloguer de material municipal
7. Ús i preus públics de les instal·lacions gestionades per l’empresa municipal Fita 2020,s.l.u

Vilafranca any 2020. 400 anys veient sortir el sol

Vilafranca. Any 1620. Fundada a partir de l’establiment del predi de Son Pere Jaume, de la possessió de Sant Martí d’Alenzell, arran del  permís d’una Reia Provisió concedit el 4 de juliol a resposta de la sol-licitud realitzada pel Sr. Pau Sureda i Campfullós, propietari  de la possessió de Sant Martí d’Alenzell, amb la voluntat de què els treballadors i treballadores de les seves terres poguessin establir les seves cases per viure-hi.
Any 2020. 400 anys després, Vilafranca recull l’esperit d’aquelles persones que sembraren vida a aquestes terres i presumeix de ser un poble que ha sabut sobreposar-se a les ventades – quasi mai poc favorables – de la Història. Del brull d’una petita vila, regada i cuidada amb la voluntat persistent d’aquella gent, aquells i aquelles que vivim a la Vilafranca del  present tenim el deure i la voluntat de donar testimoni al món de què, entre tots i totes, el nostre poble fa 400 anys que veu sortir el sol. I que puguin ser molts més.
DECLARAT, PER UNANIMITAT, L’ANY 2020, any de celebració dels 400 anys de la fundació de VILAFRANCA, sota el lema 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL
APROVADA PER UNANIMITAT, EN SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, EN DATA DE 10 DE DESEMBRE DE 2019

La proposta de la Regidoria de Cultura de DECLARACIÓ OFICIAL de l’any 2020 ,  sota el lema VILAFRANCA, 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL, en relació als 400 anys de fundació de Vilafranca, atenint-se a la documentació existent, amb la intenció  d’organitzar, dins 2020, un seguit d’activitats que vagin encaminades a posar en valor la història de Vilafranca, el seu perfil humà i social lligat al recorregut històric que ha conformat la fesomia del nostre municipi i el caràcter de la seva gent, amb voluntat de construir i reforçar una identitat integradora, oberta, receptiva a les noves realitats però sempre partint d’allò que , com a comunitat, ens dóna personalitat.

A partir d’aquí, i durant el mes de setembre i desembre 2019 es varen realitzar  dues sessions de forum VILAFRANCA 2020, en què entitats, Ajuntament i gent en particular ha trobat un espai per fer-hi propostes per realitzar durant el 2020 amb motiu d’aquesta efemèride.

També s’estableix, i a proposta deL FÒRUM 2020, el concurs d’un LOGOTIP identificatiu per aquest 2020  i que servirà per accions de difusió i identificació de les activitats que s’hi realitzaran.