En aquesta pàgina podeu consultar les publicacions fetes des de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

Ales, ales, ales. Una volada per damunt Vilafranca
Autora: Maria Estelrich
Il·lustracions: Pere Pascual

Vilafranca de Bonany, 2023