Dins el departament d’urbanisme, l’Ajuntament ofereix un servei d’informes urbanístics i la tramitació de les llicències d’obra. Teniu servei d’assesorament gratuït a l’Ajuntament de Vilafranca un dijous si i un no al matí de 9:00h a 14:00h, és imprescindible demanar cita prèvia a les oficines municipals o al telèfon 971 83 21 07.

Per a la realització d’obres majors o menors és necessari sol·licitar un permís d’obres a l’Ajuntament d’aquí on es localitza el solar o immoble pertinent. Es considera una obra major quant es toca l’estructura de l’edifici o es fa una construcció nova, i es considera una obra menor totes les altres obres que es puguin realitzar.

Adreça: Plaça Major, 1
Telèfon: 971 83 21 07
07250 Vilafranca de Bonany

Correu electrònic

Instruments de gestió en tràmit

Instruments de planejament en vigor

Instruments de planejament en tràmit

Catàleg de camins

Catàleg de Patrimoni

NNSS

Normes_Urbanístiques

Registres de Llicències