Vilafranca de Bonany disposa de servei de Jutjat de Pau a les mateixes dependències de les oficines municipals. Podeu sol·licitar qualsevol informació o tràmit de manera presencial o resoldre dubtes al 971 83 21 07 (Ext. 5)

 

  • Inici d’expedients de matrimoni.

 

  • Tramitació de inscripcions de naixements, matrimonis i defuncions que tenguin lloc al municipi.

 

  • Sol·licitud de certificats de naixements, matrimonis i defuncions del municipi o d’altres municipis.

 

  • Fe de vida i estat d’empadronats al municipi.