Convocar sessió Plenària ordinària a celebrar el proper dia 11 de juny de 2024 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria o el mateix dia a les 20:15 hores en 2ª, d’acord amb el següent, ORDRE DEL DIA:

1) Aprovació Actes sessions anteriors.
2) Decrets de batlia.
3) Pla Mesures Antifrau de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany en l´àmbit d´execució dels Fons del Mecanisme de recuperació i resiliència (next generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
4) Moció de suport al poble Palestí (presentada per Assemblea per Vilafranca).
5) Precs i preguntes.

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 11-06-2024 TAULER D´ANUNCIS