AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

UBICACIÓ PROVISIONAL: C/ Francesc Sansó, 7

Plaça Major, 1
07250 Vilafranca de Bonany
CIF: P0706500F
Codi DIR-FACE : L01070658

EMPRESA PÚBLICA

FITA 2020, SLU

CIF: B 57368151
Plaça Major, 1
UBICACIÓ PROVISIONAL: C/ Francesc Sansó, 7
07250 Vilafranca de Bonany
Empresa que s’encarrega de la gestió dels serveis municipals com l’Escoleta Infantil Cucarells, l’Escola de Música, el Cementiri, …

Es troba al primer pis de les oficines municipals.

Telèfon de contacte: 971 83 21 07 (Ext. 03)

Mapa Vilafranca de Bonany

Mapa de la Vila en format PDF