Dades d’interès

Telèfon: 971 83 21 04
Adreça: Rocaberti, 31
07250 Vilafranca de Bonany
Horari: de dilluns a divendres de 7:00h a 19:00h
Escoleta matinera: de 7:00h a 9:00h
Escolarització general: de 9:00h a 13:00h
Servei de menjador: de 13:00h a 14:00h
Espais lúdics: de 14:00h a 19:00h

Informació general

A continuació trobareu tota la informació general que necessitau per conèixer com funciona l’escoleta Cucarells. Per a qualsevol dubte posau-vos en contacte amb nosaltres o demanau-ho directament a les educadores.

Què feim a l’escoleta?

Treballam els hàbits: aprenem a menjar sols, a rentar-nos les mans, a anar sols a fer pipi, a dir “hola” i “adéu” als companys/es i a les educadores, a donar les gràcies, a recollir les joguines, etc. Tot això ens aporta seguretat i autonomia.

Coneixem el nostre cos: jugam a mirar-nos els uns als altres i també en el mirall, sempre estam explorant allò que podem fer o allò que encara no, i no param d’esforçar-nos per poder-ho arribar a fer. Així, formarem la nostre imatge corporal i sabrem com som i com són els altres.

Exploram l’entorn: jugam a tocar-ho tot, ho manipulam tot i utilitzam tots els nostres sentits per “sentir-ho” tot i conèixer allò que ens envolta. Experimentam noves sensacions que ens faran aprendre les qualitats dels objectes i joguines, dels sons i renous, dels sabors, dels colors, i molt més.

Treballam el llenguatge: l’educadora ens fa preguntes, ens explica què i com fer les coses, ens conta contes, ens diu el nom dels companys i de les coses que hi ha a prop nostre, ens parla de moltes coses, … perquè a poc a poc sapiguem entendre i xerrar com ella.Feim psicomotricitat: ens ho passam molt bé i, a més, desenvolupam el nostre cos: pujam, baixam, botam, ens arrossegam, rodam, correm, ens relaxam,… i, a poc a poc, milloram l’equilibri general i coneixem més el nostre cos i les seves possibilitats.

Fem plàstica: experimentam amb materials i tècniques diverses (pintura de dits, ceres, fang, pasta, paper, gomets, …) i ens ho passam d’allò més bé.

Fem “matemàtiques”: jugam a ficar i treure coses de les caixes, les escampam pel terra, tocam els objectes i percebem les seves característiques, encaixam i enroscam peces, jugam amb encaixables, i ordenam cada joguina al seu lloc.

Fem música: escoltam cançons i peces clàssiques amb el cassette, cantam cançons, ballam fent moviments amb cames i braços, jugam a tocar instruments. Tot això fa que comencem a estimar la música i a poc a poc siguem capaços de seguir-ne el ritme.

En totes les accions, activitats i jocs que fem a l’escoleta aprenem moltes coses que ens fan créixer.

Serveis i materials d’escoleta

Sala de 0 a 1 anys
Sala de 1 a 2 anys
Sala de 2 a 3 anys
Servei de menjador escolar amb menús diaris
Assessorament psicopedagògic de l’Equip d’Atenció Primerenca del sector Manacor-Campos
Espai familiar: taller de formació ́per a pares i mares d’infants de 0 a 3 anys (tant si estan escolaritzats com si no hi estan)
Taller de massatges per a infants de 0 a 9 mesos

Material que els infants han de dur a l’Escoleta:

– Un paquet gros de tovalloles humides amb capsa
– Una bossa de paquets (els qui en duen)
– Una muda de roba sencera dins una bossa de tela
– Una tovallola per el canviador, i una altra per dormir amb una ansa per a penjar-la
– Un tassó o biberó de plàstic
– Una bata (amb elàstic a les mans i al coll i una cinta per poder-la penjar)
– Dos baveralls (un per berenar i un per dinar)
– Un coixí amb una cinta per penjar-lo
– Fotocòpia de la targeta sanitària i de les vacunacions
– Una foto de carnet recent i 8 fotocòpies
– Un àlbum de fotografies personal
– Un conte, adient a la seva edat
– Un xumet
– Un tassó (només als alumnes de les sales 2-3)
– Llibreta per facilitar la comunicació educadora-família (Es farà ús quan hi hagi un fet comunicatiu)
Tot s’ha de marcar amb el nom de l’infant

El menjar

No es poden dur llepolies a l’escoleta ni entrar menjant a l’aula.

Aquells infants que entrin a partir de les 8:30h ja han d’haver pres el primer berenar a casa, ja que l’hora de berenar de l’escoleta és a les 10:30h. L’hora de berenar de l’horabaixa és a les 17:00h.

Els infants només han de dur un berenar d’acord amb els següents criteris:

Dilluns: derivat de llet (pensau a dur una cullereta)
Dimarts: derivat de carn
Dimecres: fruita del temps
Dijous: derivat de llet: entrepà o galletes amb formatge
Divendres: fruita del temps
En casos excepcionals d’infants que no tolerin algun tipus d’aliment, és precís que ens ho comuniqueu.

El període d’adapració

a) Abans de començar
– Vos convidam que visiteu l’escoleta amb l’infant.
– Us farem una entrevista per recollir informació sobre el vostre fill/a i donar-vos tota la informació que demaneu.
– Vos aconsellam que parleu de l’escoleta al vostre fill/a.
– És un bon recurs preparar un petit àlbum o bloc de fotografies familiars amb un escrit amb els noms, parentesc, lloc, situació, etc.
– És convenient que dins de l’àmbit familiar acomodeu, a poc a poc, els horaris de l’infant als horaris que farà a l’escoleta.

b) Forma de començar
El nin/a començarà amb un horari reduït que s’anirà augmentant progressivament, en funció de com s’adapti a l’escoleta.
Tot d’una que pugui, el nin/a ha d’entrar dins l’escoleta caminant i si duu motxilla és ell qui ha de dur-la.

c) Una vegada començat
Durant el període d’adaptació podreu estar amb l’infant tenint en compte que:

– L’acompanyant no anirà mai cap al nin/a, es mantindrà segut en el lloc que se li assigni.
– Si el nin/a va cap a l’acompanyant, aquest no el retindrà.
– L’acompanyant mantindrà una actitud de respecte amb l’educadora perquè el nin/a percebi un ambient de confiança mútua família-escoleta.
– L’acomiadament de l’acompanyant serà tranquil.

Informació i Avaluacions Pedagògiques

Cada dia, al tauló informatiu de cada aula hi trobareu informació sobre les menjades, esfínters i dormides de cada nin/a; així com les informacions puntuals. L’educadora vos comentarà les observacions puntuals.

Cal revisar la motxilla del vostre fill/a, ja que, normalment, la informació la vos donarem mitjançant circulars.

A final de curs vos entregarem els treballs que hagi fet cada nin/a i les fotografies de cada aula. També teniu la possibilitat de comprar un DVD amb activitats que es duen a terme.

Durant el curs vos donarem informes generals on es valoren els aspectes més importants del procés d’aprenentatge del nin/a.

Intentau no reclamar l’atenció de l’educadora tots els matins, sol·licitau una visita per parlar-hi amb tranquil·litat.

Sempre que ho cregueu necessari, no dubteu en demanar-nos assessorament o orientació sobre les necessitats educatives del vostre fill/a.

Col·laboració familía-escola

La relació família-escola enriqueix a ambdues parts i genera comprensió mútua.
La coordinació pares/mares-mestres és essencial si entenem que l’educació que els infants reben a l’escola complementa la que reben a casa.
Durem a terme la col·laboració:
Escoltant-nos, informant-nos del dia a dia dels vostres fills/filles i del seu procés educatiu.
A l’escoleta hi ha un plafó d’anuncis en el qual es pot informar del que pugui ser d’interès.
Els pares i mares podeu anar visitant l’aula del vostre fill/a per tal d’anar revisant el tauló d’anuncis, especialment adreçat a vosaltres. L’educadora també us informarà de tot allò que vulgueu saber o tengueu algun dubte.
Amb festes (Nadal, disfresses,…).
Amb reunions.
Participant i donant suport a les iniciatives que vagin sorgint.

Procés d’admissió i matriculació

CURS 2020-2021

Presentació de sol·licituds: del 14 de maig al 5 de juny de 2020
Llista provisional d’admesos: 18 de juny de 2020
Reclamacions: del 19 al 23 de juny de 2020
Resolució de reclamacions: 29 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos: 13 de juliol de 2020
Matrícula: del 6 al 17 de juliol de 2020

 

Les sol·licituds d’admissió es tramitaran de manera telemàtica preferentment. Si teniu dubtes o dificultats per a realitzar el tràmit podeu telefonar a l’escoleta (971832104) o a l’Ajuntament de Vilafranca (971832107 ext. 3)

Normes de convivència, salut i higiene

Normes de convivència.

a) Pautes per a les famílies

– El personal de l’escoleta ha d’estar informat de les persones que poden recollir l’infant. En cas de que no hagin de fer-ho les persones habituals s’ha d’avisar prèviament.
– És important que acompanyeu el vostre fill/a a l’aula corresponent, assegurant-vos que l’educadora s’ha adonat de l’arribada de l’infant.
– Els infants no poden dur joguines de casa seva per evitar conflictes amb els altres.
– Cal evitar que els infants duguin objectes de petit tamany (arracades, pinces,…) perquè representen un perill d’ingestió, a més de no poder fer-nos responsables en cas de pèrdua.
– És important que la roba que duguin a l’escoleta sigui pràctica i senzilla, per tal que es puguin moure amb la màxima autonomia i llibertat. Evitau posar-los granotes.
– El coixí, el baverall i la bata els tornarem periòdicament perquè els pugueu rentar. Els tassons les rentam a l’escoleta
– Procurau tornar a l’escoleta puntualment les autoritzacions i altres coses que us demanem (fotos, objectes diversos, …)
– Les faltes d’assistència de més d’una setmana s’han de justificar

b) Pautes pels infants

– Els companys i mestres ens hem de respectar. També hem de respectar les produccions dels companys.
– Dins l’aula caminam tranquils i parlam fluix. En el pati podem córrer i parlar fort.
– Les coses es deixen i comparteixen, i quan nosaltres les volem les demanam.
– Intentam resoldre els conflictes parlant amb la mestra i els companys afectats. Quan estam molt nerviosos o enfadats seiem una estoneta per tranquil·litzar-nos.

Normes de salut i higiene

A l’escoleta els nins i nines han de venir nets i amb el paquet canviat.

Quant l’infant està malalt, es perjudicial per ells i pels seus companys anar a l’escoleta, per aquest motiu, amb caràcter general,convé que els infants deixin d’assistir a l’escoleta o que siguin recollits pels seus familiars quan presentin alguns d’aquests símptomes:

– Febre (temperatura superior a 38 oC axil·lar).
– Letargia o somnolència, irritabilitat o plors persistents, quan són símptomes persistents i en cas de no conèixer-ne la causa emocional.
– Dificultats respiratòries.
– Diarrea irreprimible líquida o deposicions amb sang o moc.
– Vòmits intensos o que no responen al tractament.
– Lesions bucals o nafres disseminades a la boca associades a la incapacitat de l’infant de controlar la salivació (excepte si el/la pediatre/a determina que la malaltia no és infecciosa).
– Erupcions a la pell, amb febre, fins que el/la pediatre/a determini si la causa és o no infecciosa.
– Conjuntivitis purulenta (lleganyes amb pus groc), fins a la curació.
– En cas de dubte els infants podran assistir a l’escoleta sempre i quan el/la pediatre/a ho certifiqui.
– Sempre que sigui possible, l’administració de medicaments no ha de coincidir amb l’horari escolar.
– Excepcionalment donarem medicaments si dueu recepta mèdica que indiqui: el nom del producte, la dosis, el nombre de dies que l’haurà de prendre.Quan els infants van a l’escoleta es troben exposats a les malalties més comuns. El caire positiu d’això és que contribueix a l’enfortiment del seu sistema immunològic.