Equip de govern:

Montserrat Rosselló Nicolau (Batlia) – PARTIT PER AL POBLE

Administració General
Seguretat Ciutadana
Resta de competències

Francisca Bauzá Garí (1a Tinent de Batle) – PARTIT PER AL POBLE

Cultura
Serveis Socials

Ramiro Amurrio Fernández (2n Tinent de Batle) – PARTIT PER AL POBLE

Sanitat
Turisme

Marta Oliver Amengual (Regidora) – PARTIT PER AL POBLE

Educació
Festes

Mateu Pons Gari (Regidor) – PARTIT PER AL POBLE

Joventut
Esports

Gregorio Bauzá Sastre (Regidor) – PARTIT PER AL POBLE

Obres
Medi Ambient

 

Joan Nicolau Mateu (Regidor) – Assemblea per Vilafranca

Marina Nicolau Dominguez (Regidora) – Assemblea per Vilafranca

Pau Palou Bauzà (Regidor) – Assemblea per Vilafranca

Aina Sastre Bauza (Regidora) – Assemblea per Vilafranca

Esteve Artigues Roig (Regidor) – Assemblea per Vilafranca