Equip de govern:

Montserrat Rosselló Nicolau (Batlia) – PARTIT PER AL POBLE

Administració General
Seguretat Ciutadana
Resta de competències

Francisca Bauzá Garí (1a Tinent de Batle)  – PARTIT PER AL POBLE

Cultura
Serveis Socials

Marta Oliver Amengual (2a Tinent de Batle)  – PARTIT PER AL POBLE

Educació
Joventut
Festes

Ramiro Amurrio Fernandez (Regidor) – PARTIT PER AL POBLE

Sanitat
Turisme

Gregorio Bauzá Sastre (Regidor) – PARTIT PER AL POBLE

Medi Ambient
Esports

Antonio Barceló Bennasar (Regidor) – PARTIT PER AL POBLE

Obres

Regidors:

1. Joan Nicolau Mateu – ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
2. Aina Sastre Bauzà – ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
3. Pau Palou Bauzà – ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
4. Apol.lònia Rosselló Barceló – ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
5. Margarita Oliver Bauzà – ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB