L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany ha contractat 6 persones desocupades per treballar a les diferents dependències municipals gràcies al programa SOIB Reactiva 2022, una convocatòria de subvenció promoguda pel SOIB i finançada per la Conferència Sectorial d’Ocupació i d’Assumptes Laborals.

SOIB Reactiva 2022 és un programa de contractació pública en Ajuntaments i Consells Insulars, durant 6 mesos, de persones desocupades que no hagin pogut inserir-se en el mercat de treball a causa de l’actual crisi econòmica, amb l’objectiu de mantenir les seves competències professionals i millorar la seva requalificació professional.

En aquest sentit, s’han contractat tres peons de brigada i tres peons de neteja per als següents 6 mesos.

Aquestes contractacions s’han fet en funció de les següents línies:

• Línia 1 dirigida a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys en situació d’atur i inscrits a Garantia Juvenil i en el SOIB.

• Línia 2 dirigida a persones majors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada, és a dir, aquelles persones que estiguessin inscrites com a desocupats o desocupades al SOIB almenys dotze dels darrers divuit mesos anteriors comptadors des de la data de presentació telemàtica de l’oferta d’ocupació per part de l’entitat beneficiària de la subvenció del SOIB Reactiva.

L’import total de la subvenció concedida pel SOIB és de 54.703,30 €