Convocatòria de Sessió Plenària extraordinària pel proper dia 12 de juny de 2023 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria o el mateix dia a les 20:10 hores en 2ª, d’acord amb el següent ordre del dia:

1) Licitació obra “Reforma edifici Ajuntament”: adjudicació.

 

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple a celebrar el proper dia 12 de juny de 2023 a les 20:20 hores en 1a convocatòria o el mateix dia a les 20:30 hores en 2a  d’acord amb el següent ordre del dia:

1) Aprovació Acta Sessions anteriors.