A la convocatòria de subvencions 2022 pel desenvolupament d’activitats culturals de l’administració local presentada per l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany s’ha subvencionat:

Línia 1: Vilafranca. 24 km2 de cultura. 10.000 €

Línia 2: Programació Teatre Municipal de Vilafranca. Any 2022. 3.765€

Línia 3: Jornades d’Estudis Locals I i II de Vilafranca. 2.000€