La Comissió Especial de Comptes està formada per 5 membres tè com a funció informar i examinar el Compte General de l’Entitat.

Nombre total de membres: 5.

Membres representants del grup polític Partit per al Poble: 3

– Montserrat Rosselló Nicolau (President)

– Gregorio Bauzá Sastre

– Marta Oliver Amengual

Membres representants del grup polític Assemblea per Vilafranca: 2

– Joan Nicolau Mateu

– Pau Palou Bauzà

 

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS

– Representants davant la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

Suplent: Francisca Bauzà Gari

– Representants davant la Mancomunitat des Pla de Mallorca:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

​Suplent: Marta Oliver Amengual

– Representants davant el Consorci d’Aigües:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

​Suplent: Ramiro Amurrio Fernández

– Representants davant el Consorci d’Informàtica:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

​Suplent: Mateu Pons Gari

– Representants davant el Consell Escolar del Col·legi Públic «Es Cremat»:

Titular: Marta Oliver Amengual

​Suplent: Montserrat Rosselló Nicolau

– Representants davant les entitas financeres:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

​Suplent: Mateu Pons Gari

– Representants davant el Fons Mallorquí de Solidaritat:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

​Suplent: Marta Oliver Amengual

– Representants davant l’Assamblea de Batles:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

​Suplent: Gregorio Bauzá Sastre

– Representants davant l’entitat «Leader+»:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau

​Suplent: Francisca Bauzá Gari