PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS 2022/2023 

  • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 14 DE MARÇ A L’1 D’ABRIL
  • LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS: 13 DE MAIG
  • RECLAMACIONS: DEL 16 AL 18 DE MAIG
  • LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS:  31 DE MAIG
  • MATRÍCULA: DE L’1 AL 16 DE JUNY

Les sol·licituds d’admissió es tramitaran de manera telemàtica preferentment.  Si teniu dubtes o dificultats per a realitzar el tràmit podeu telefonar a l’escoleta (971832104) o a l’Ajuntament de Vilafranca (971832107 ext. 3) i vos ajudarem.

Els usuaris que no disposen de mitjans adients per dur a terme el tràmit telemàtic podran acudir presencialment a l’Ajuntament amb cita prèvia i se’ls ajudarà a realitzar el tràmit (telèfon Cita Prèvia Ajuntament 971832107 extensió 3)

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Per poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

– El sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

–  El codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.

– La combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

– Certificat digital (el podeu sol·licitar a través de la web https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica i verificar l’identitat a les oficines de l’Ajuntament)

Per fer els tràmits d’admissió recomanam tenir:

– Per a les famílies que ja tenen qualque infant escolaritzat en un centre educatiu:

Usuari i contrassenya de GestIB o tenir activat el servei cl@ve.

*NOTA: La sol·licitud de compte d’usuari GestIB, s’ha de fer al centre educatiu on esta matriculat l’infant.

– Per a les famílies que han d’escolaritzar per primera vegada un infant:

Tenir activat el servei cl@ve (en aquest casos, no és possible obtenir l’usuari GestIB).

*NOTA: En cas que no es puguin obtenir cap d’aquest dos usuaris, es podrà fer la sol·licitud amb la combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

En aquesta adreça http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/tramitclave/ trobareu les intruccions per recuperar la contrassenya del GESTIB i el manual de la plataforma CL@VE

Instruccions per a enviar la sol·licitud d’admissió:

1- Anar a la web del servei d’escolarització: escolaritzacio.caib.es

2- A l’esquerra veureu que hi ha Procés Escolarització. Anar a l’apartat sol·licitud/tràmit telemàtic

3- Dins sol·licitud/ tràmit telemàtic anar a: Procés D’admissió d’EI, EP, ESO i EE

                                                                     Tramit telemàtic

4- Identificar-se amb un dels tres sistemes d’autenticació i emplenar la sol·licitud.

5- Enviar la sol·licitud.

La sol·licitud telemàtica contindrà dues declaracions responsables. Una farà referència a la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara a la posterior baremació. L’altra es referirà al vistiplau del tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del menor.

En el cas que un mateix centre rebi més d’una sol·licitud (de la mateixa persona), es prendrà com a vàlida la darrera rebuda.

La presentació de dos o més tràmits electrònics en centres diferents suposarà que les sol·licituds seran excloses, sempre i quan el sol·licitant no ho hagi esmenat dins termini.