El pròxim dimarts dia 10 de gener es podrà tramitar de manera presencial i automàtica la targeta intermodal a les oficines de l’ajuntament.

Es recomana sol·licitar cita prèvia al 971 83 21 07. Consultau el cartell informatiu AQUI

Important
o Només es poden fer la Targeta Intermodal els residents de Mallorca.
o Ha de venir en persona l’usuari que vulgui ferse la Targeta Intermodal.
o La fotografia es fa al moment, per tant NO cal dur cap fotografia de carnet.
o La primera emissió de la targeta és gratuïta, igual que els canvis de perfil i les renovacions. En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, hauràs d’abonar 8 € per l’emissió d’un duplicat. S’eximeix del pagament de la taxa d’emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
o Si ja es té la Targeta Intermodal, però el disseny de la targeta és antic no fa falta canviarla.

 

Autorització_menors14anys

Formulari Targeta Intermodal_CAT_1