El batle, Montserrat Rosselló, juntament amb el seu equip de govern informa sobre les gestions que s’han dut a terme per potabilitzar l’aigua al nostre municipi dins del consistori municipal. Atès que han estat diverses i extenses, ja que, primerament es va intentar trobar aigua potable a través d’algun dels pous ja existents dins el terme, a fi de poder localitzar una zona que proporcionés aigua potable, es van fer diversos sondeigs al llarg de més de quinze pous localitzats a diversos indrets sense èxit. Arran d’això es va adquirir un terreny per instal·lar una planta potabilitzadora, després de diverses negociacions el terreny es va comprar i l’agost de 2022 es va fer un pou per instal·lar la planta potabilitzadora.

Després es va aprovar un projecte per l’eliminació de fugues d’aigua i ja s’ha parlat amb l’empresa especialitzada en potabilització per entregar el projecte de la planta potabilitzadora abans de l’agost d’aquest 2023 al Govern de les Illes Balears i, si ens atorguen el permís, abans del 15 de novembre de 2023 s’adjudicarà la feina perquè es construeixi la planta potabilitzadora al solar propietat de l’Ajuntament de Vilafranca.

Des de la casa de la Vila estem molt contents de poder anunciar a tots els vilafranquers i vilafranqueres totes les gestions que hem fet, ja que ha estat un procés llarg i laboriós del qual comença a veure el seu fruit i esperem que tot segueixi el mateix transcurs i d’aquí ben poc poder beure aigua potable de les aixetes de casa.