Convocatòria de sessió plenària extraordinària del Ple a celebrar el proper dia 24 d’abril de 2024 a les 11.00h en 1ª convocatòria o el mateix dia a les 11.15h en 2ª. L’ordre del dia és el següent:

1. Debat adquisició terrenys destinats a infraestructures educatives a Vilafranca de Bonany

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 24-04-2024 TAULER D´ANUNCIS