Tota la informació a http://soib.es/soib-reactiva/
Línia 1. SOIB Reactiva 2022 adreçada a joves menors de 30 anys a l’atur.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Has d’estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB.

Tindran prioritat les persones joves menors de 30 anys que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

  • Les persones joves tutelades d’entre 16 i 18 anys següents:
    – Que estiguin amb una mesura de guarda o tutela en acolliments residencials o familiars.
    – Que estiguin en els programes d’emancipació de la Direcció Insular d’Infància i Família o en els processos per accedir-hi.
    – Que estiguin sota una mesura de declaració de risc amb els recursos dels programes d’intervenció familiar en el domicili.
  • Les persones joves d’entre 18 i 30 anys que es trobin en procés d’autonomia personal que han estat objecte d’una mesura de protecció o de justícia juvenil.

Accedeix a les ofertes de la línia 1

Línia 2. SOIB Reactiva 2022 adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB al menys dotze dels darrers divuit mesos (360 dies o més en els darrers 540 dies) anteriors a la data en que l’oferta es va posar en difusió a la pàgina web del SOIB.

Accedeix a les ofertes de la línia 2