SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DEL MELÓ 3 i 4 de setembre

L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany organitza el firó nocturn artesà el dissabte dia 3 de setembre i la fira del meló el diumenge 4 de setembre
Termini per presentar les sol·licituds: fins al 19 d’agost de 2022.

S’ha d’enviar la sol·licitud per correu electrònic a fira@ajvilafrancadebonany.net, a través de la seu electrònica o per fax al 971832108 i adjuntar una fotografia dels productes exposats o parada, fotocòpia NIF, CIF o NIE.