• Sa Rectoria Vella
Inici >> Darrera hora, actualitat informativa

Darrera hora, actualitat informativa

Termini voluntari de pagament de tributs

Pagament de tributs en termini voluntari de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany corresponent a l'exercici de 2015.

Des de l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2015 queda obert el termini voluntari de pagament de l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre activitats econòmiques, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i les taxes municipals (recollida i tractament de fems, entrada de vehicles).

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT

Convocatòria sessió plenària extraordinària dia 09/09/15

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DIA 9 DE SETEMBRE A LES 19,30 HORES

Es convoca la següent sessió plenària extraordinària per dia 9 de setembre a les 19:30h, a continuació podeu consultar l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació acta sessió anterior

  2. Canvi periodicitat sessions plenàries

  3. Festes locals 2016

  4. Aprovació inicial modificació crèdits (assumpte incorporat per urgència)

CONVOCATÒRIA PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORS/ORES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Informació actualitzada: 05/10/2015

Resolució per la presentació d'al·legacions sobre la borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música

Resolució de puntuació de la borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música 


Informació actualitzada: 22/09/2015

Campanya de sensibilització de l'ús del cinturó de seguretat

Inici de la campanya de sensibilització de l'ús del cinturó de seguretat, el casc i els sistemes de retenció infantil (SRI) en els turismes, motocicletes, ciclomotors i bicicletes

Aquest mes de novembre s'inicia una nova campanya de sensibilització de l'ús del cinturó de seguretat, casc i sistemes de retenció infantil en els turismes, motocicletes, ciclomotors i bicicles que pretén donar a conèixer a la gent del poble la norma que entrà en vigor el passat dia 1 d'octubre de 2015.

Campanya de matances i triquinosi

Inici de la Campanya de Matances i Triquinosi des de l'1 de novembre de 2015 fins el 29 de febrer de 2016.

Recollida de bosses, precintes i fullets informatius per a les mostres a l'Ajuntament.

De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h i els dimarts, de manera ininterrompuda, de 8:00h a 19:00h.

Recollida de mostres gratuïta directament amb el veterinari.

Més informació a les oficines municipals o al telèfon 971 83 21 07 (ext. 3)

 

Inscripció a la fira del meló 2015

OBERT EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ A LA FIRA DEL MELÓ: 

-FIRÓ NOCTURN DE DIA 5 DE SETEMBRE
-FIRA DEL MELÓ DE DIA 6 DE SETEMBRE

Tota aquella gent que vulgui participar ha d’enviar la sol•licitud per correu electrònic a fira@ajvilafrancadebonany.net o per fax al 971832108 i adjuntar una fotografia dels productes exposats o parada, fotocòpia NIF, CIF o NIE. Més informació al telèfon 971832107

Termini de sol·licitud: 28 d'agost.

S'adjunta sol.licitud de participació

Pàgines

Subscriure a Darrera hora, actualitat informativa